Master Builders Solutions đại diện cho kinh nghiệm, công nghệ và sự tinh thông trong ngành xây dựng trong hơn 100 năm, cung cấp những giải pháp hóa chất tiên tiến cho xây dựng mới, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp công trình. Thương hiệu Master Builders Solutions được xây dựng trên sự kết hợp danh mục sản phẩm phong phú của các nhãn hiệu, công nghệ và sản phẩm hiện có của BASF, với kinh nghiệm thị trường có được qua vô số công trình xây dựng trên toàn thế giới.

Master Builders Solutions từ BASF cung cấp các giải pháp hóa chất tiên tiến cho xây dựng mới, bảo trì, sửa chữa hoặc nâng cấp các công trình. Nhân viên của chúng tôi đã tạo ra một cộng đồng chuyên gia về hóa chất xây dựng trên phạm vi toàn cầu và rất nhiệt tình trong việc giải quyết các thách thức đặc biệt của khách hàng tại các giai đoạn xây dựng, cũng như xuyên suốt vòng đời của công trình.

Với thương hiệu Master Builders Solutions, BASF kết hợp nhũng bí quyết kỹ thuật và danh mục sản phẩm phong phú để cung cấp giải pháp chính xác, dựa trên kinh nghiệm có được qua vô số công trình xây dựng trên toàn thế giới.

Showing all 8 results

X