Xử lý chống thấm cổ ống xuyên sàn

I. Yêu cầu bề mặt chống thấm cổ ống.

- Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp chướng ngại vật tại khu vực xung quanh cổ ống

- Các đường ống cấp thoát nước xuyên sàn bê tông phải được định vị và lắp đặt hoàn tất bằng trám vữa hay bê tông tối thiểu ½ bề dày bê tông. 


II. Quy trình thi công chống thấm

1. Thi công chống thấm cổ ống

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt chống thấm cổ ống

- Dùng máy đục đục tạo nhám xung quanh cổ ống, rộng cách miệng ống 3-5cm, sâu 3-5cm.

- Làm vệ sinh sạch khu vực ống và bê tông bằng cọ, máy thổi bụi... 

Bước 2: Thi công chống thấm

- Quấn thanh cao su trương nở Hyperstop (Thanh thủy trương) xung quanh cổ ống

- Thi công quét kết nối bê tông bằng Sika Latex TH

- Rót vữa tự chảy không co ngót Sika Grout 214-11 để lấp đầy cổ ống

- Sử dụng thêm các sản phẩm trám khe nếu cần thiết.

Bước 3: Các điểm cần chú ý

- Trước khi thi công các sản phẩm chống thấm thì yêu cầu làm sạch bề mặt là yêu cầu tối cần thiết

- Cần sử dụng các loại vật liệu đúng quy cách để đạt được hiệu quả cáo nhất.

- Cần tiến hành công tác tạo ẩm, bảo dưỡng để các khu vực đổ bù vữa để tạo bề mặt đặc trắc và tránh rạn nứt sau thi công

III. Lưu ý chung

Với các trường hợp chống thấm cụ thể khách hàng cần liên hệ với đội thi công chống thấm để được tư vấn tốt hơn trước khi thi công.