Hình ảnh chống thấm sàn mái bằng Sika Bituseal T130

Hình ảnh chống thấm sàn mái bằng Sika Bituseal T130

Công trình: Vinhomes Gardenia 

Vật liệu: Màng Sika Bituseal T130

Hạng mục: Chống thấm sàn mái.  • Hình ảnh chống thấm sàn mái bằng Sika Bituseal T130

Tags chống thấm mái, màng khò nóng