Hình ảnh chống thấm sàn mái bằng màng tự dính Autotak

Hình ảnh chống thấm sàn mái bằng màng tự dính Autotak

Công trình: Trung tâm Yoga - Bấm Huyệt 

Vật liệu: Màng Autotak 1.5mm, Sikaproof Membrane

Hạng mục: Chống thấm sàn mái.


  • Hình ảnh chống thấm sàn mái bằng màng tự dính Autotak

Tags chống thấm mái, màng tự dính