Hà Nội duyệt chủ trương xây mới hàng loạt cầu với tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành hàng loạt Quyết định duyệt chủ trương đầu tư của nhiều dự án trên địa bàn các huyện Sóc Sơn, Thanh Oai, Thạch Thất và Đan Phương với tổng mức đầu tư lên đến 109,4 tỷ đồng.

Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa ban hành hàng loạt Quyết định phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp công trình, cầu trên địa bàn một số huyện ngoại thành của thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 109,4 tỷ đồng.


Cụ thể, Hà Nội duyệt Quyết định số 1735/QĐ-UBND duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối hồ Hàm Lợn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Công việc gồm sửa chữa và hoàn thiện mái thượng lưu đập, bảo vệ mái vai phải đập; đổ bê tông gia cố đỉnh đập; xây dựng mới tường chắn sóng; trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu, làm lại hệ thống tiêu nước mái đập; xử lý mối thân đập; xử lý chống thấm đập đất; xây dựng cầu giao thông qua tràn; xây dựng mới cống lấy nước; xây dựng nhà quản lý và đường quản lý; cải tạo, kiên cố hóa tuyến kênh chính Bắc Nam với tổng chiều dài khoảng 3 km.

Tổng mức đầu tư các hạng mục công trình này dự kiến hơn 48 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thờ gian thực hiện dự an trong giai đoạn 2018 – 2020 nhằm đảm bảo nhiệm vụ tưới nước cho 110 ha đất nông nghiệp và mục tiêu an toàn hồ chứa quốc gia; hoàn thiện hệ thống quản lý vận hành hồ chứa; cải thiện cảnh quan, môi trường vùng dự án hỗ trợ hạ tầng cho địa phương (bị ảnh hưởng môi trường của Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn)…

Thành phố cũng ban hành hai Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án xây dựng trên địa bàn huyện Thanh Oai. Một là Dự án xây dựng công trình cầu Châu Mai là cầu bê tông cốt thép, chiều dài cầu khoảng 43m, rộng 12m; vuốt nối đường hai đầu cầu với tuyến đường hiện có. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 18,2 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án cầu Châu Mai từ năm 2018 – 2019 để thay thế cầu cũ đã xuống cấp; từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực theo quy hoạch được duyệt và đồng bộ với tuyến giao thông liên xã Hồng Dương – Liên Châu đang được UBND huyện Thanh Oai triển khai thực hiện giai đoạn 3, dự kiến hoàn thành năm 2018; tạo điều kiện đi lại thuận lợi.

Dự án thứ hai là xây dựng công trình cầu Tri Lễ (đây là dự án nhóm C) có kết cấu dầm bê tông cốt thép, chiều dài khoảng 51m, rộng 8,5m; vuốt nối đường hai đầu cầu với tuyến đường hiện có. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 15,6 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án cầu Tri Lễ cũng từ năm 2018 – 2019 để thay thế cầu cũ đã xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi, góp phần hoàn chỉnh tuyến đường nối giữa Quốc lộ 21B với xã Tân Ước đang được UBND huyện Thanh Oai triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

Cả hai dự án đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố để thực hiện.

Trên địa bàn huyện Thạch Thất đợt này cũng được thành phố duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Kim Quan 1 là cầu mới bằng kết cấu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép với chiều dài toàn bộ công trình khoảng 80m. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 17,3 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2018 – 2019.

Cuối cùng là dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Chùa Dậu tại huyện Đan Phượng; chiều dài toàn cầu dự kiến khoảng 40m, rộng 10m; xây dựng đường hai đầu cầu vuốt nối với đường hiện trạng. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10,3 tỷ đồng và thời gian thưc hiện cũng là từ năm 2018 – 2019 nhằm thay thế cầu cũ hiện không đủ đáp ứng yêu cầu tối thiểu hai làn xe và tải trọng khai thác thực tế hiện nay.

Hai dự án này cũng thực hiện bằng nguồn ngân sách thành phố và do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

N.Lê

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

  • Hà Nội duyệt chủ trương xây mới hàng loạt cầu với tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng