Chống thấm sàn mái bằng màng khò nóng Copernit

Hình ảnh chống thấm sàn mái bằng màng khò nóng Copernit

Công trình: Khu nhà ở xã hội Đặng Xá - Gia Lâm

Vật liệu: Màng Copernit 3mm, Sikaproof Membrane

Hạng mục: Chống thấm sàn mái.
Tags chống thấm, copernit, màng khò